Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Parastro 2.0.0.51 รุ่นทดสอบ

ไฟล์เซทอัพโปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro Version 2  รุ่นทดลองใช้งาน

Parastro 2 .0.0.51 _ (แก้ไขเพิ่มเติม) 03:30 น 14/11/2557 – ปรับแก้ระบบคุลิกาใหม่ – แก้ไขโหรายามใหม่ – ปรับปรุงปลีกย่อย … – แก้ไขบั้กในเวอร์ชันก่อน …

Parastro 2 0.0.51   ดาวน์โหลด  คลิ้กที่นี่

- เพิ่มฟังชั่นไมให้เตือนอัพเดท หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เนท – แก้เออเรอร์เปิดโปรแกรมไม่ได้ในกรณีที่ตั้งเตือนอัปเดทอัตโนมัติ แล้วไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอณ์เนท – เชื่อมโยงข้อมูล ACS ATLAS ทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ 32 และ 64 บิท – เพิ่มตัวเลือกไม่แสดงการเตือนอัปเดท – เพิ่มตัวเลือกในครหสนธิให้แสดงค่าระยะคลาดเคลื่อนเป็นทศนิยม หรือองศา – แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในโปรแกรม รุ่น 2.0.0.45 , 2.0.0.46 [...]