Paste your Google Webmaster Tools verification code here

การอัปเดทโปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro v2 ด้วยตนเอง (Manual)

 การอัปเดทโปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro v2 ระบบ manual    โหราศาสตร์ Parastro V2 

การอัปเดทโปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro v2 ระบบ manual

 การสร้างดวงชะตากำเนิด โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

อัพเดท Parastro 2 0.0.60 -โปรแกรมโหราศาสตร์

ไฟล์เซทอัพโปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro Version 2  

Parastro 2 .0.0.60 _ (แก้ไขเพิ่มเติม) 05:30 น 10/12/2557  ดาวน์โหลด

Parastro 2 .0.0.60 05:30 น 24/11/2557

- ปรับแก้ครหสนธิที่แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องและซ้ำกัน
- ปรับแก้ข้อบกพร่อง เบ็ดเตล็ด ..
- ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้าจอใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น .
- ปรับแก้รายละเอียดต่างๆ เล็กๆน้อยๆ
- ปรับรูปแบบโปรแกรมให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น
- ปรับแก้ไม่ให้เตือนอัปเดทหากเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าระบบคุลิกาลัคน์ (มันถิลัคน์) เริ่ม-สิ้นสุดคุลิกา
- ปรับแก้ระบบคุลิกาใหม่
- แก้ไขโหรายามใหม่
- ปรับปรุงปลีกย่อย …
- แก้ไขบั้กในเวอร์ชันก่อน …
- เพิ่มฟังชั่นไมให้เตือนอัพเดท หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เนท
- แก้เออเรอร์เปิดโปรแกรมไม่ได้ในกรณีที่ตั้งเตือนอัปเดทอัตโนมัติ แล้วไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอณ์เนท
- เชื่อมโยงข้อมูล ACS ATLAS ทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ 32 และ 64 บิท
- เพิ่มตัวเลือกไม่แสดงการเตือนอัปเดท
- เพิ่มตัวเลือกในครหสนธิให้แสดงค่าระยะคลาดเคลื่อนเป็นทศนิยม หรือองศา
- แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในโปรแกรม รุ่น 2.0.0.45 , 2.0.0.46 , 2.0.0.47
- ปรับปรุงให้อัพเดทอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เนทได้
- ปรับปรุงการแสดงผลในหน้าแฟ้มข้อมูลให้สามารถเลือกแสดงรายการที่
- ปรับแก้ระบบคุลิกาใหม่
- แก้ไขโหรายามใหม่
- ปรับปรุงปลีกย่อย …
- แก้ไขบั้กในเวอร์ชันก่อน …

อัพเดท Parastro 2 0.0.56 -โปรแกรมโหราศาสตร์

ไฟล์เซทอัพโปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro Version 2  

Parastro 2 .0.0.56 _ (แก้ไขเพิ่มเติม) 03:30 น 24/11/2557  ดาวน์โหลด
Parastro 2 .0.0.56 03:30 น 24/11/2557
- ปรับแก้ครหสนธิที่แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องและซ้ำกัน
- ปรับแก้ข้อบกพร่อง เบ็ดเตล็ด ..
- ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้าจอใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น .
- ปรับแก้รายละเอียดต่างๆ เล็กๆน้อยๆ
- ปรับรูปแบบโปรแกรมให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น
- ปรับแก้ไม่ให้เตือนอัปเดทหากเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าระบบคุลิกาลัคน์ (มันถิลัคน์) เริ่ม-สิ้นสุดคุลิกา
- ปรับแก้ระบบคุลิกาใหม่
- แก้ไขโหรายามใหม่
- ปรับปรุงปลีกย่อย …
- แก้ไขบั้กในเวอร์ชันก่อน …
- เพิ่มฟังชั่นไมให้เตือนอัพเดท หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เนท
- แก้เออเรอร์เปิดโปรแกรมไม่ได้ในกรณีที่ตั้งเตือนอัปเดทอัตโนมัติ แล้วไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอณ์เนท
- เชื่อมโยงข้อมูล ACS ATLAS ทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ 32 และ 64 บิท
- เพิ่มตัวเลือกไม่แสดงการเตือนอัปเดท
- เพิ่มตัวเลือกในครหสนธิให้แสดงค่าระยะคลาดเคลื่อนเป็นทศนิยม หรือองศา
- แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในโปรแกรม รุ่น 2.0.0.45 , 2.0.0.46 , 2.0.0.47
- ปรับปรุงให้อัพเดทอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เนทได้
- ปรับปรุงการแสดงผลในหน้าแฟ้มข้อมูลให้สามารถเลือกแสดงรายการที่
- ปรับแก้ระบบคุลิกาใหม่
- แก้ไขโหรายามใหม่
- ปรับปรุงปลีกย่อย …
- แก้ไขบั้กในเวอร์ชันก่อน …

การสร้างดวงชะตากำเนิด – โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro V2

 วิดิโอการใช้งานโปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro V2 

การสร้างดวงชะตากำเนิด

 
การสร้างดวงชะตkกำเนิด โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastroดาวน์โหลด Setup Parastro 1.64.01

 

ดาวน์โหลด Setup  Parastro V.1      1.64.00  คลิ้ก เพื่อดาวน์โหลด

Parastro 2.0.0.51 รุ่นทดสอบ

ไฟล์เซทอัพโปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro Version 2  รุ่นทดลองใช้งาน

Parastro 2 .0.0.51 _ (แก้ไขเพิ่มเติม) 03:30 น 14/11/2557
- ปรับแก้ระบบคุลิกาใหม่
- แก้ไขโหรายามใหม่
- ปรับปรุงปลีกย่อย …
- แก้ไขบั้กในเวอร์ชันก่อน …

Parastro 2 0.0.51   ดาวน์โหลด  คลิ้กที่นี่

- เพิ่มฟังชั่นไมให้เตือนอัพเดท หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เนท
- แก้เออเรอร์เปิดโปรแกรมไม่ได้ในกรณีที่ตั้งเตือนอัปเดทอัตโนมัติ แล้วไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอณ์เนท
- เชื่อมโยงข้อมูล ACS ATLAS ทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ 32 และ 64 บิท
- เพิ่มตัวเลือกไม่แสดงการเตือนอัปเดท
- เพิ่มตัวเลือกในครหสนธิให้แสดงค่าระยะคลาดเคลื่อนเป็นทศนิยม หรือองศา
- แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในโปรแกรม รุ่น 2.0.0.45 , 2.0.0.46 , 2.0.0.47
- ปรับปรุงให้อัพเดทอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เนทได้
- ปรับปรุงการแสดงผลในหน้าแฟ้มข้อมูลให้สามารถเลือกแสดงรายการที่บันทึกไว้ล่าสุดได้

อันนี้เป็นไฟล์ติดตั้งโปรแกรม  ให้ดาวน์โหลด แล้วติดตั้งตามปกติ ตอนนี้เป็น 50 แล้วนะครับ

อัพโหลดล่าสุดเมื่อ  03:45:  น  14/11/2557

ดาวน์โหลด ffs226.dll – โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

เผลอลบโปรแกรม หรือเพราะเหตุใดๆก็ตาม  ทำให้ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ครับ   ดาวน์โหลด ffs226.dll

อัปเดทโปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro 1.64.08.-1

อัปเดทล่าสุด  08/06/2557

อัปเดทโปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro 1.64.08.-1   อัพโหลด   08-06-2557  คลิ้กที่นี่

วิดิโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Horoplot V3

วิดิโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Horoplot V3โหราศาสตร์ Uranianโหราศาสตร์ Parastroโปรแกรมโหราศาสตร์ ยูเรเนียนสำหรับผู้เริ่มศึกษา

โหราศาสตร์

โปรแกรม-โหราศาสตร์


แนะนำโปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียน สำหรับผู้เริ่มศึกษา สามารถใช้ประกอบการศึกษา โหราศาสตร์
ยูเรเนียนเบื้องต้นได้อย่างดีครับ โดยเฉพาะในระบบพระเคราะห์สนธิ ระบบดวงชะตาสองชั้น ที่สำคัญคือฟรี ..ครับ หากใช้แล้วชอบก็สามารถลงทะเบียนใช้ตัวเต็มได้ ราคาไม่แพงครับ .. ผู้พัฒนาคือ คุณกิตติ ผู้สร้าง ASTROBUILD พัฒนาต่อยอดมาเป็นตัวนี้ครับ ผมได้อัปโหลดมาไว้ในเวบเพื่อตัดปัญหาลิงค์หมดอายุ

อนึ่งผมเองก็จะใช้โปรแกรมตัวนี้ในการสาธิตประกอบการสอนด้วย

HoroPlot3721.rar คลิ้ก
Setup Horoplot.Exe คลิ้ก

มีให้เลือกท้งไฟล์บีบอัด และ ไม่บีบอัดครับ