Paste your Google Webmaster Tools verification code here

อัพเดท Parastro 2 0.0.60 -โปรแกรมโหราศาสตร์

ไฟล์เซทอัพโปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro Version 2  

Parastro 2 .0.0.60 _ (แก้ไขเพิ่มเติม) 05:30 น 10/12/2557  ดาวน์โหลด

Parastro 2 .0.0.60 05:30 น 24/11/2557

- ปรับแก้ครหสนธิที่แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องและซ้ำกัน
- ปรับแก้ข้อบกพร่อง เบ็ดเตล็ด ..
- ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้าจอใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น .
- ปรับแก้รายละเอียดต่างๆ เล็กๆน้อยๆ
- ปรับรูปแบบโปรแกรมให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น
- ปรับแก้ไม่ให้เตือนอัปเดทหากเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าระบบคุลิกาลัคน์ (มันถิลัคน์) เริ่ม-สิ้นสุดคุลิกา
- ปรับแก้ระบบคุลิกาใหม่
- แก้ไขโหรายามใหม่
- ปรับปรุงปลีกย่อย …
- แก้ไขบั้กในเวอร์ชันก่อน …
- เพิ่มฟังชั่นไมให้เตือนอัพเดท หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เนท
- แก้เออเรอร์เปิดโปรแกรมไม่ได้ในกรณีที่ตั้งเตือนอัปเดทอัตโนมัติ แล้วไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอณ์เนท
- เชื่อมโยงข้อมูล ACS ATLAS ทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ 32 และ 64 บิท
- เพิ่มตัวเลือกไม่แสดงการเตือนอัปเดท
- เพิ่มตัวเลือกในครหสนธิให้แสดงค่าระยะคลาดเคลื่อนเป็นทศนิยม หรือองศา
- แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในโปรแกรม รุ่น 2.0.0.45 , 2.0.0.46 , 2.0.0.47
- ปรับปรุงให้อัพเดทอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เนทได้
- ปรับปรุงการแสดงผลในหน้าแฟ้มข้อมูลให้สามารถเลือกแสดงรายการที่
- ปรับแก้ระบบคุลิกาใหม่
- แก้ไขโหรายามใหม่
- ปรับปรุงปลีกย่อย …
- แก้ไขบั้กในเวอร์ชันก่อน …

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>