Paste your Google Webmaster Tools verification code here

ดาวน์โหลด Setup Parastro 1.64.01

 

ดาวน์โหลด Setup  Parastro V.1      1.64.00  คลิ้ก เพื่อดาวน์โหลด

วิดิโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Horoplot V3

วิดิโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Horoplot V3โหราศาสตร์ Uranianโหราศาสตร์ Parastro

การสร้างดวงชะตาของคนที่เกิดต่างประเทศ ๑ – โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

การสร้างดวงชะตาของบุคคลที่เกิดต่างประเทศ โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastroโหราศาสตร์ Parastro

สาธิตการติดตั้งโปรแกรม Parastro กับคีย์ล้อครุ่นใหม่

วิดิโอสาธิตการติดตั้งโปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro กับคีย์ล้อครุ่นใหม่  ง่ายและสะดวกกว่ามาก  ท่านเพียงแต่นำคีย์ล้อคติดตัวไปเท่านั้น ก็สามารถนำไปใช้ที่อื่นได้  มีจำนวนจำกัดครับเพียง 5 ชิ้นเท่านั้น  หมดแล้วต้องรอสั่งเข้ามาใหม่ครับ

วิดิโออื่นๆ

การใช้ครหสนธิในโปรแกร,โหราศาสตร์ – Parastro

http://horapinyo.com/

http://horaparata.com/   โหราศาสตร์-ภารตะ

เปรียบเทียบ คีย์ล้อครุ่นใหม่กับรุ่นเก่า – Parastro.com

ภาพเปรียบเทียบระหว่างคีย์ล้อครุ่นเก่า และคีย์ล้อครุ่นใหม่

คีย์ล้อครุ่นใหม่มาแล้วครับ

ภาพเปรียบเทียบคีย์ล้อครุ่นใหม่กับเหรียญ ๕๐ สตางค์

เปรียบเทียบเมื่อนำฝาปิดออก

เปรียบเทียบในขณะปิดฝาคีย์ล้อค

เมื่อเสียบคีย์ล้อคเข้ากับคอมพิวเตอร์ (รุ่นเก่า) ยาว เกะกะ  ต้องระวังอาจหักได้

เมื่อเสียบคีย์ล้อคเข้ากับคอมพิวเตอร์ (รุ่นใหม่) สั้นกว่าเห็นๆ

อัปเดท โปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro 1.64.00

อัปเดท โปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro 1.64.00 ดาวน์โหลดที่นี่ สามารถใช้กับ 32 bit และ 64 bit ทั้งวินโดว์ 7 และ window 8 ให้ uninstall เวอร์ชันเก่าออกก่อนนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอันไม่พึงประสงค์ที่จะอาจเกิดขึ้นครับ

โหราศาสตร์มาตราฐาน – ๑ จักรราศี

โหราศาสตร์มาตราฐาน – ๑ จักรราศี จักรราศี

จักรราศีคือรูปจำลองสมมติของอาณาเขตบริเวณท้องฟ้าที่นักโหราศาสตร์กำหนด ขึ้นมาเพื่อใช้อ้างอิงและบอกตำแหน่งดวงดาวต่างๆที่โคจรบนท้องฟ้า (ตามแนวเส้น รวิมรรค) สำหรับบันทึกตำแหน่งของดวงดาวที่มีอยู่จริงบนท้องฟ้า และจุดสมมติต่างๆที่เกิดกรรมวิธีต่างๆทางโหราศาสตร์ ลงเป็นรูปแผนภูมิอันหนึ่งที่เราเรียกว่า ดวงชะตา เพื่อใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์เรื่องราวต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นแผนที่ใช้บอกตำแหน่งของดวงดาวนั่นเอง จักรราศีมีรูปทรงสันฐาณเป็นวงกลมโดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดศูนย์องศาของราศีเมษ จุดเริ่มต้นนี้เรียกว่าจุดเมษ หรือ จุดสงกรานต์ ในทรรศนะของโหราศาสตร์ไทยนั่นเอง (จุดนี้ในทางดาราศาสต์ร์เรียกว่าจุดวิษุวัต)ในทางโหราศาสตร์เรียกจักรราศี ที่มีจุดตั้งต้นที่จุดนี้ว่า จักรราศีแบบนิรายนะ ยังมีจักรราศีอีกแบบหนึ่งคือจักรราศีแบบสายนะ จักรราศีแบบนี้ใช้จุดตั้งต้นของจักรราศีแตกต่างจากจักรราศีแบบนิรายนะโดยยึด ถือหลักความเป็นจริงทางดาราศาสตร์ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ความรู้ในด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวิชา ดาราศาสตร์ทำให้เราพบว่าจุดวิษุวัตหรือจุดเริ่มต้นของจักรราศีมิได้อยู่กับ ที่ จุดนี้เคลื่อนที่ออกจากจุดเมษในทิศทางตรงกันข้ามกับจักรราศีและยังพบอีกว่า จุดนี้จะเคลื่อนที่ไปทุกปีด้วยอัตราความเร็วคิดเป็นระยะเชิงมุมด้วยอัตรา ความเร็วเฉลี่ย ปีละประมาณ ๕๕ ฟิลิปดา ในปัจจุบันนี้จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเมษ (๐ องศาราศีเมษ)อยู่ประมาณ ๒๓ องศา เศษๆ (อยู่ในราศีมีนประมาณ ๖ องศาเศษๆ ) ค่าที่แตกต่างกันอยู่นี้เรียกว่า อายนางศ (Ayanamsa) ซึ่งค่าอายนางศนี้จะมีบอกไว้ในปฏิทินโหราศาสตร์บางเล่ม โหราศาสตร์ไทย และ อินเดียใช้จักรราศีแบบนิรายนะ ส่วนโหราศาสตร์ต่างประเทศทางยุโรปนิยมใช้จักรราศีแบบสายนะในการพยากรณ์ดวง ชะตาบุคคล และใช้จักรราศีแบบนิรายนะในการพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญๆในกรณีที่เกี่ยวกับ [...]