Paste your Google Webmaster Tools verification code here

อัพเดท Parastro 2 0.0.56 -โปรแกรมโหราศาสตร์

ไฟล์เซทอัพโปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro Version 2  

Parastro 2 .0.0.56 _ (แก้ไขเพิ่มเติม) 03:30 น 24/11/2557  ดาวน์โหลด Parastro 2 .0.0.56 03:30 น 24/11/2557 – ปรับแก้ครหสนธิที่แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องและซ้ำกัน – ปรับแก้ข้อบกพร่อง เบ็ดเตล็ด .. – ปรับรูปแบบการแสดงผลหน้าจอใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น . – ปรับแก้รายละเอียดต่างๆ เล็กๆน้อยๆ – ปรับรูปแบบโปรแกรมให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น – ปรับแก้ไม่ให้เตือนอัปเดทหากเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด – เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าระบบคุลิกาลัคน์ (มันถิลัคน์) เริ่ม-สิ้นสุดคุลิกา – ปรับแก้ระบบคุลิกาใหม่ – แก้ไขโหรายามใหม่ – ปรับปรุงปลีกย่อย … – แก้ไขบั้กในเวอร์ชันก่อน … – เพิ่มฟังชั่นไมให้เตือนอัพเดท หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เนท – แก้เออเรอร์เปิดโปรแกรมไม่ได้ในกรณีที่ตั้งเตือนอัปเดทอัตโนมัติ [...]

ดาวน์โหลด Setup Parastro 1.64.01

 

ดาวน์โหลด Setup  Parastro V.1      1.64.00  คลิ้ก เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ffs226.dll – โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

เผลอลบโปรแกรม หรือเพราะเหตุใดๆก็ตาม  ทำให้ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ครับ   ดาวน์โหลด ffs226.dll

การสร้างดวงชะตาของคนที่เกิดต่างประเทศ ๑ – โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

การสร้างดวงชะตาของบุคคลที่เกิดต่างประเทศ โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastroโหราศาสตร์ Parastro

เปรียบเทียบ คีย์ล้อครุ่นใหม่กับรุ่นเก่า – Parastro.com

ภาพเปรียบเทียบระหว่างคีย์ล้อครุ่นเก่า และคีย์ล้อครุ่นใหม่

คีย์ล้อครุ่นใหม่มาแล้วครับ

ภาพเปรียบเทียบคีย์ล้อครุ่นใหม่กับเหรียญ ๕๐ สตางค์

เปรียบเทียบเมื่อนำฝาปิดออก

เปรียบเทียบในขณะปิดฝาคีย์ล้อค

เมื่อเสียบคีย์ล้อคเข้ากับคอมพิวเตอร์ (รุ่นเก่า) ยาว เกะกะ  ต้องระวังอาจหักได้

เมื่อเสียบคีย์ล้อคเข้ากับคอมพิวเตอร์ (รุ่นใหม่) สั้นกว่าเห็นๆ

โหราศาสตร์มาตราฐาน – ๑ จักรราศี

โหราศาสตร์มาตราฐาน – ๑ จักรราศี จักรราศี

จักรราศีคือรูปจำลองสมมติของอาณาเขตบริเวณท้องฟ้าที่นักโหราศาสตร์กำหนด ขึ้นมาเพื่อใช้อ้างอิงและบอกตำแหน่งดวงดาวต่างๆที่โคจรบนท้องฟ้า (ตามแนวเส้น รวิมรรค) สำหรับบันทึกตำแหน่งของดวงดาวที่มีอยู่จริงบนท้องฟ้า และจุดสมมติต่างๆที่เกิดกรรมวิธีต่างๆทางโหราศาสตร์ ลงเป็นรูปแผนภูมิอันหนึ่งที่เราเรียกว่า ดวงชะตา เพื่อใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์เรื่องราวต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นแผนที่ใช้บอกตำแหน่งของดวงดาวนั่นเอง จักรราศีมีรูปทรงสันฐาณเป็นวงกลมโดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดศูนย์องศาของราศีเมษ จุดเริ่มต้นนี้เรียกว่าจุดเมษ หรือ จุดสงกรานต์ ในทรรศนะของโหราศาสตร์ไทยนั่นเอง (จุดนี้ในทางดาราศาสต์ร์เรียกว่าจุดวิษุวัต)ในทางโหราศาสตร์เรียกจักรราศี ที่มีจุดตั้งต้นที่จุดนี้ว่า จักรราศีแบบนิรายนะ ยังมีจักรราศีอีกแบบหนึ่งคือจักรราศีแบบสายนะ จักรราศีแบบนี้ใช้จุดตั้งต้นของจักรราศีแตกต่างจากจักรราศีแบบนิรายนะโดยยึด ถือหลักความเป็นจริงทางดาราศาสตร์ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ความรู้ในด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวิชา ดาราศาสตร์ทำให้เราพบว่าจุดวิษุวัตหรือจุดเริ่มต้นของจักรราศีมิได้อยู่กับ ที่ จุดนี้เคลื่อนที่ออกจากจุดเมษในทิศทางตรงกันข้ามกับจักรราศีและยังพบอีกว่า จุดนี้จะเคลื่อนที่ไปทุกปีด้วยอัตราความเร็วคิดเป็นระยะเชิงมุมด้วยอัตรา ความเร็วเฉลี่ย ปีละประมาณ ๕๕ ฟิลิปดา ในปัจจุบันนี้จุดนี้อยู่ห่างจากจุดเมษ (๐ องศาราศีเมษ)อยู่ประมาณ ๒๓ องศา เศษๆ (อยู่ในราศีมีนประมาณ ๖ องศาเศษๆ ) ค่าที่แตกต่างกันอยู่นี้เรียกว่า อายนางศ (Ayanamsa) ซึ่งค่าอายนางศนี้จะมีบอกไว้ในปฏิทินโหราศาสตร์บางเล่ม โหราศาสตร์ไทย และ อินเดียใช้จักรราศีแบบนิรายนะ ส่วนโหราศาสตร์ต่างประเทศทางยุโรปนิยมใช้จักรราศีแบบสายนะในการพยากรณ์ดวง ชะตาบุคคล และใช้จักรราศีแบบนิรายนะในการพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญๆในกรณีที่เกี่ยวกับ [...]